Sunday, January 23, 2011

על האינטליגנציה מאת ג'ף הוקינס


חזרתי לקרוא ספרים על מכשיר הקרוס טריינר. הספר שחנך את החזרה הוא ספרו של ג'ף הוקינס, על האינטליגנציה.


מלבד הכתוב על הספר בכריכה האחורית והמבוא המעניין שלו (אפשר לקרוא באתר טקסט) כתבו לא מעט על הספר באינטרנט בארץ:
מצגת של גיא כתבי בכמה סרטוני youtube מסכמת לא רע את המבוא לספר, רעיונות מרכזיים והתפתחויות בתיאוריה ובגישה של המחבר:
המחבר טוען שאינטליגנציה אינה התנהגות. הוא טוען עוד שאינטליגנציה אינה בהכרח אנושיות. הוא מציע מסגרת תיאורטית למהות האינטליגנציה מתוך מטרה להתוות דרך למחקר וליישומים של מערכות תבוניות. בספר הוא מנפץ את בועת הבינה המלאכותית מאז שהתחילה (טיורינג, רשתות עצביות ורעיונות אחרים). הוא מסביר מהי אינטליגנציה לשיטתו: היכולת ליצור מודל פנימי של העולם ולהשתמש במודל זה כדי ליצור ציפיות היא מהות האינטליגנציה. הצגה מעניינת של הספר היתה בהארץ לפני כשש שנים: כל הניסיונות שנעשו עד כה לברוא אינטליגנציה אנושית באמצעות בינה מלאכותית או רשתות עצביות נכשלו; לג'ף הוקינס, ממציא הפאלם-פיילוט, יש תיאוריה שמסבירה למה: כישלונם של המדענים נובע מכך שהם ניסו לחקות התנהגות אנושית מבלי להבין מהי באמת אינטליגנציה. לדעת הוקינס, ייחודה של האינטליגנציה האנושית, והבסיס לתפיסה, ליצירתיות ואפילו לתודעה, הם היכולת להשתמש בזיכרון לניבוי אפשרויות והתפתחויות עתידיות. לפיכך, רק מכונות שיצליחו ליישם את היכולת הזאת יהיו מכונות אינטליגנטיות באמת, שלא רק יחקו את יכולתו של המוח האנושי אלא אף יעלו עליה.

המחבר טוען שהניבוי הוא בליבה של האינטליגנציה. הוא מציע מודל היררכי ודגם תיאורטי שמסביר כיצד זיכרון רב, קישוריות, מבנה היררכי ויחידות שיודעות לעבד קלט (בלתי תלויות בחוש שאותו מעבדים -- יחידה בסיסית בקורטקס, לפי המחבר, יודעת לעבד אותות ללא קשר למקורן). את הרעיונות שלו מיישמים למשל בחברה משלו בשם Numenta. כבר יש לחברה יישומים מעניינים ומפתיעים. יש רשימה מעניינת וארוכה של מאמרים ושל סרטונים שמסבירים את הטכנולוגיה.

הספר מעניין מאוד. שווה קריאה.

No comments:

Post a Comment