Saturday, February 5, 2011

תוכנית הלימודים במתמטיקה לחטיבות הביניים תשתנה בעקבות מכתב המתמטיקאים

אור קשתי מפרסם בעיתון הארץ:

תוכנית הלימודים במתמטיקה בחטיבת הביניים צפויה לעבור שינויים נוספים. באחרונה, בעקבות ביקורת פומבית שמתחה קבוצת מתמטיקאים מאוניברסיטאות שונות על התוכנית, הוחלט במשרד החינוך לקיים דיון מחודש בנושא. 

במכתב פומבי מאת המתמטיקאים, אשר פורסם ב"הארץ", הגדירו המתמטיקאים את התוכנית "גרועה באופן שערורייתי", וטענו כי הפרק במתמטיקה גורם ל"נזק עצום אף לתלמידים הטובים ביותר". בעקבות כך, הוקפא תהליך אישור ספרי הלימוד לכיתה ז'. 
על מכתב המתמטיקאים אפשר לקרוא בפוסט קודם שלי בנושא. אני סקרן לשמוע על הבדיקה המחודשת, מי בודק, כיצד בודק ומתי צפויות להתפרסם המסקנות.

No comments:

Post a Comment