Sunday, February 27, 2011

משחקי לשון והמילה פיל -- קיבלתי בדואל

הכול אודות הפיל
איך קוראים לפיל ששם לך רגל - מפיל
איך קוראים לפיל שאוהב ילדים - פדופיל
איך קוראים לפיל שעלה לארץ באוניה - מעפיל
איך קוראים לפיל שגנב סוכרייה מהמכולת - פילח
איך קוראים לפיל שעשה טיפול לייזר - אפילציה
ואיפה הוא עשה את זה - בנטוראפיל ....
מה עושה פיל אצל קוסמטיקאית - פילינג
איך קוראים לפיל שמשפר את המצב רוח - דר' פיל גוד
איך קוראים לפיל עם מחלת הנפילה - אפילפסיה
איך קוראים לפיל שמפיק סרטים - שפילברג
איך קוראים לפיל ששמים בסלט - פילפל
איך קוראים לפילה עם גבר נשוי - פילגש
איך קוראים לפיל שיורד עליך מול כולם - משפיל
מה עושה ! פיל בשיעור חשבון - מכפיל
איך קוראים לפיל נדבן - פילנטרופ
באיזה תזמורת מנגן הפיל - הפילהרמונית
מה אוכל פיל פולני - גפילטעפיש
איך קוראים לפיל שמרגיש -
feel
איך קוראים לפיל מהכוח של האו"ם - יוניפיל
איך קוראים לפיל הוגה דעות - פילוסוף
מה יש לפילה סקסית - סקס אפיל
איך קוראים לפיל שעושה התעמלות עם כדורים - פילאטיס
איך קוראים לפיל ענק - נפיל
איך קוראים לפיל טורדני - טפיל
איך קוראים לפיל מבצק - פילסברי
איך קוראים לפיל שרוחץ אנשים זקנים - פילפינית


No comments:

Post a Comment