Sunday, February 13, 2011

אירוס הארגמן פורח בסביבה

עמיתי לעבודה, דודי הולצמן, כותב ביומן הרשת שלו על אירוס הארגמן ועל מקומות קרוב לבית באזור השרון לצפות בפריחה ולטייל.


אירוסי ארגמן -- יש גם מסלול ליד הפריחה ביער אילנות


בהזדמנות זאת אפשר עוד להזכיר את ארוע "קדימה אל השביל" שיתקיים ב-19 בפברואר. 

No comments:

Post a Comment