Monday, October 31, 2011

משרד החינוך טוען שהירידה במתמטיקה היא כי התלמידים פחות טובים

התמונה מתוך הכתבה בדה-מרקר


מרב ארלוזורוב בדה-מרקר מתייחסת למכתב שכתבו מתמטיקאים למשרד החינוך ובו אזהרה מהתדרדרות חמורה וממשבר מורים למתמטיקה בחטיבה העליונה.לא הבנתי היכן המכתב המדובר ואיך זה שאין קישור אליו בכתבה. לא ברורה העבודה העיתונאית כאן -- כל ההתייחסויות הן לשמועות ואין בכלל דיון על התוכן האמיתי כי אין הוא מוצג. מי יודע לומר היכן ניתן להשיג עותק מהמכתב? 


בינתיים השגתי עותק של המכתב המדובר -- אפשר לקרוא את המכתב שכותרתו "משבר המורים למתמטיקה בחטיבה העליונה" פה. במכתב למעשה מזהירים פרופסורים בסתירה שבין דרישות משרד החינוך ממורים למתמטיקה בנוגע להשכלתם לבין המציאות ומציעים דרכים שונות לפתרון. בין הנכתב במכתב לבין ההתלהמות שבכתבה ובתגובות יש פער רב.

בפייסבוק גלי וינשטיין כתבה כך:

Gali Weinstein  
באוניברסיטאות הפרופסורים מתלוננים על הסטודנטים שמגיעים מהתיכון עם רמה ירודה במתמטיקה. פירושו שהמורים למתמטיקה בתיכון לא שווים הרבה. משרד החינוך מתגונן כמו הרקדנית שמאשימה את הרצפה: זה התלמידים שהם ברמה נמוכה לא המורים. אז עכשיו הורים יקרים תדעו לכם שאתם יולדים ילדים ברמה נמוכה וכאשר הם מגיעים לבית הספר הם פוגשים במורים למתמטיקה ולמדעים ברמה נורא גבוהה. אבל מה אפשר לעשות שאתם הורים ילדתם ילדים מפגרים? המורים המעולים של גדעון סער לא מסוגלים לתקן את הפגם הזה. ולכן הילדים שלכם, הורים יקרים, מגיעים לאוניברסיטה עם ידע לקוי במתמטיקה. אז אולי תפסיקו להאשים כבר את גדעון סער ותעשו סריקת מערכות בהריון כדי לגלות מוקדם האם יש לכם ילד שלא מסוגל ללמוד מתמטיקה בתיכון?
והנה התגובה שלי בפייסבוק:
Shlomo Yona
לא הבנתי האם את רצינית או צינית. יש בעיה חמורה בהכשרת המורים למתמטיקה -- גם באוניברסיטה וגם במכללות -- מה שמלמדים אותם שם אינו רלוונטי להוראה בבית הספר. במקום למלא להם את הזמן בסיפורי מעשיות ובפסאודו-מדע -- שילמדו אותם מורים מנוסים ומשופשפים באמצעות התנסות מעשית, שילמדו אותם לנהל כיתה, שילמדו אותם איך ללמד כל נושא וכל תחום -- אחת השיטות הטובות היא להתחיל בללמד את פרחי ההוראה את אותו החומר בדיוק, אבל באופן מעמיק, שיטתי ומסודר -- מורים ביסודי, בחט"ב ובתיכון "מעבירים" שיעורים מבלי להבין בכלל את מה שהם מלמדים. בקלות (ובצער רב) אוכל לתת אינספור דוגמאות. משם הבעיה ממשיכה כי מלמדים את הילדים שטויות ולא מלמדים אותם לחשוב כראוי ביסודי -- אח"כ הפערים כ"כ גדולים וטעויות החשיבה כ"כ קשות שקשה למורים במערכת לתקן ולהשלים. שיטת ההערכה והתגמול גם מעודדים את המורים לכוון למדד (ז"א % ניגשים, % עוברים וכו') במקום לכוון להבנה מתמטית. -- יש פתרונות ויש מי שיכול להוביל לפתרונות הללו -- איכשהו יוצא שמי שבעמדה להחליט מקדם אינטרסים צרים ומוביל את הדורות האחרונים והבאים של המדינה לסוג של אנאלפבתיות מתמטית.
כתבתי תגובה דומה גם בהארץ -- טרם אושרה או שאין מתכוונים לאשר אותה.

No comments:

Post a Comment