Sunday, December 25, 2011

לימוד R באאוטבריין

היום מקדישים את יום העבודה באאוטבריין ללימוד עצמי. כל אחד בוחר לו נושא ועניין ללימוד עצמי. אני בחרתי להתמקד וללמוד את הסביבה ואת השימוש ב-R לטובת מחקר ויישומים ב-Machine Leraning בכלל ומעל Hadoop בפרט. שאר חברי צוות האלגוריתמים באאוטבריין ילמדו על Mahout, אז אני קצת הולך כנגד הזרם, אבל משער שאין לי מה להפסיד, כי גם אם אשאר בדעת מיעוט אז ארוויח מלימוד שתי המערכות.

אני חושב שמתישהו אני צריך לבדוק מה זה hadoop streaming ולנסות ולראות איך אני עובד עם זה עם Perl Data Language.

את הרוח הגבית ללימוד R קיבלתי מעצה של רני נלקן, מעצה של איתי הוכמן ומטל גלילי, כמובן.

No comments:

Post a Comment