Sunday, May 6, 2012

ללמוד ללמד מתמטיקה של בית ספר יסודי בכפר יונה

ללמוד ללמד מתמטיקה של בית ספר יסודי בכפר יונה

איזה כיף לראות קבוצה של הורים מתנדבים שהחליטה ללמוד מתמטיקה יסודית במסגרת פרוייקט של הקמת מרכז העשרה ישובי בכפר יונה. 

ההורים מגיעים מידי שבוע במשך 12-14 שבועות למתנ"ס בכדי ללמוד איך ללמד תלמידי בית ספר יסודי מתמטיקה.

לאחר סיום ההכשרה יתאפשר להורים להתחיל ללמד בקבוצות קטנות תלמידים בבית ספר יסודי לאחר שעות הלימודים.מי שעומד ליד הלוח ומעביר את ההכשרה, הוא אני.

No comments:

Post a Comment