Sunday, May 6, 2012

תואר אקדמי במקום בגרויות?

שר החינוך גדעון סער מעניק פרס לתלמידים שזכו בפרסים הצטיינות, במוזיאון המדע בירושלים, 16/3/2011
התמונה מתוך הכתבה באתר הידען
קראתי בכתבה בידען שכותרתה "משרד החינוך משיק תוכנית חדשה: לימודים לתואר ראשון בתיכון" שיאפשרו לתלמידים להשתמש בציונים מקורסים באוניברסיטה הפתוחה במקום ציוני הבגרויות. זה צעד בכיוון הנכון, לפחות אם מתכוונים שהלימודים בבגרות והציונים ישמשו בסיס או מסננת ללימודים אקדמאים -- אז אין כמו הלימודים עצמם לעשות זאת.
חשוב לומר שלמי שלא העמיד חשיבות יתירה ללימודים לבגרויות והאמין ביכולות שלו ללמוד באופן עצמאי באוניברסיטה הפתוחה תמיד היתה האפשרות ללמוד לתואר באוניברסיטה הפתוחה ללא כל תנאים מוקדמים (מלבד תשלום שכר הלימוד) ולהשתמש בציונים ובתעודה בתור כרטיס כניסה ללימודי המשך גם באוניברסיטאות נחשבות, כמו בטכניון. 

החידוש הוא כנראה בהכרה של משרד החינוך במסגרת הזאת ובתמיכה כלכלית מסויימת ובתמיכה ארגונית (רשת בטחון קוראים לזה) למי שהתחיל במסלול שכזה אך פרש.

מעניין מאוד.
אני רואה בעין יפה את הכיוון הזה.
חבל שבזמן שאני למדתי בתיכון לא היו דברים כאלה נגישים.


No comments:

Post a Comment