Monday, September 8, 2008

השערת פואנקרה מאת דניאל או'שיי

השערת פואנקרה מאת דניאל או'שיי

על אודות הספר באתר טקסט: http://www.text.org.il/index.php?book=0805042
הספר מרתק ומעניין.
למדתי הרבה על המושגים והבעיות בתחומים של טופולוגיה וגיאומטריה לא אוקלידית.
אהבתי את הדיון באמצעות שלושה נושאים ששלובים זה בזה לאורכו של ציר הזמן:
  • התפתחות הגיאומטריה והטופולוגיה שביסוד השערת פואנקרה ונושאים קרובים
  • התפתחותה של שאלת צורת היקום
  • התפתחות הרקע החברתי של המתמטיקה


המידע הנוסף שזמין בספר הוא רחב ומאד מעניין ולדעתי גם מושקע מאד:
  • הערות הכותב ועוד עליהן הוסיף המתרגם
  • מראי מקום רבים (המתרגם והעורך הוסיפו רבים בעברית ועל כך יבורכו, המידע היה מחכים מאד ותרם להנאתי רבות)
  • רשימת מונחים
  • ציר הזמן
  • ביבליוגרפיה מקיפה מאד
  • אינדקס (לא כ"כ מועיל לטעמי, אבל אינני חובב אינדקסים ממילא)

יש לציין לשבח את המתרגם ואת העריכה שהיו מאד יסודיים וניכר כי השקיעו זמן ידע וכשרון בתרגום שאינו מאולץ ושומר נאמנות למונחים ולדיונים כפי שמקובל בעברית, מבלי להפוך את הקריאה לטרחנית.


נהניתי מאד ונעזרתי רבות בהערות, מראי המקום ובביבליוגרפיה.


ספר מוצלח ביותר.


שווה קריאה ומומלץ מאד.

No comments:

Post a Comment