Sunday, November 2, 2008

תמנות של ילדי גן נעים שצילמתי ביום שישי במסיבת השתילה


תמנות של ילדי גן נעים שצילמתי ביום שישי במסיבת השתילה ניתן לראות בקישור http://yeda.cs.technion.ac.il/~yona/gannayim

הגעתי לגן ביום ו' לקראת השעה שמונה בבוקר, והשתדלתי לצלם את הילדים בעת פעילות הבוקר שלהם בפינות השונות של הגן. יש גם מעט תמונות מקבלת השבת, יחד עם ההורים וממסיבת השתילה. תמונות נוספות מהארוע הזה ומארועים אחרים של הגן אפשר לראות באתר שפתח אחד ההורים בפיקסה.

תמונות מספר שצילמתי ביום הגיבוש של הגן שהתקיים לפני מספר שבועות אפשר לראות פה. הייתי עסוק עם ניר ביער, ולא יכולתי לצלם יותר מידי ביום הגיבוש.

No comments:

Post a Comment