Sunday, November 2, 2008

בעבודה הגישו פטנט שלי לרישום ברשם הפטנטים האמריקני

בעבודה הגישו פטנט שלי לרישום ברשם הפטנטים האמריקני. כנראה שזאת סנונית ראשונה ושעוד רישומים כאלה יבואו (אני כבר מספר רבעונים מככב בראש רשימת מגישי ההצעות לפטנטים).

קטע מצחיק שהיה לי בעת העבודה מול עו"ד הפטנטים החיצוני היה שהבעתי דעה על אופן ההצגה של מבני הנתונים, טענתי שהאופן חושף מידי את המימוש, ואולי הם לא מודעים לכך. העו"ד דווקא היה מרוצה מזה, כי כך לא יוכלו לטעון שהחברה מבצעת את מה שמכונה "to hide the ball" אבל הציע לשקול לצנזר. צחקתי ואמרתי לו שאני רק רציתי לציין להם את העובדה, ושדווקא בכלל אני בגישה אחרת בכל הנוגע לשיתוף ידע. סיפרתי שהצעתי, עם סיום הביצוע של הרעיון שאותו ביקשו לפטנט, לבוס שלי לשחרר את כל האלגוריתם, מבני הנתונים והמימוש לקוד פתוח. העו"ד הפסיק לנשום לכמה שניות ואז הוספתי, שהנושא ירד מהפרק אחרי שהבוס שלי אמר שזה לא מה שנעשה... ז"א אמר זאת אחרי שגמר להחנק ולהשתנק :-). העו"ד הוסיף... כן... הייתי מתפלא אם הוא היה מגיב אחרת :-)


No comments:

Post a Comment