Thursday, November 27, 2008

עמלות בבנק לאומי

שלחתי לפני יומיים לבנק לאומי את המכתב הבא (הצנעתי את פרטי החשבון שלי).

יום שלישי כ"ז חשון תשס"ט, ‏25 נובמבר 2008

לכבוד,
מנהלת סניף בנק לאומי XXXXXXXXXXXXXX,

שלום רב.

הנדון: עמלות הקשורות לתיק ניירות הערך שלי אצלכם בחשבון XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.

בדקתי מה עלויות העמלות אצל המתחרים וקיבלתי את ההצעה הבאה:
ריבית זכות על מזומן שיקלי –פריים מינוס 2.2%
• אין דמי משמרת
• אין דמי ניהול
• אין דמי פתיחת חשבון
• פקודה שלא בוצעה /שינוי לימיט לא תחויב בעמלה
• אין תשלום עמלה על קופונים או דיבידנדים
• אין עמלת הפצה בקרנות נאמנות
עמלות מסחר ישראל:
• מניות – 0.10%
• אג"ח– 0.10%
• מק"מ – 0.07%
• מעוף – 3 ש"ח
עמלת מסחר חו"ל :
• ני"ע זרים – % 0.12 + עמלת ברוקר חו"ל (מינימום 5$ , מקסימום 9$ )
• אופציות חו"ל – 7$
• חוזה חו"ל – 10 $

מדף פירוט העמלות שאתם גובים ממני הבנתי שאצלכם אני משלם הרבה יותר מידי. אבקש, לפיכך, להשוות את העמלות שאני משלם אצלכם לתנאים הנ"ל. אם תציעו הצעה טובה יותר, כמובן שאשמח.

אודה על תשובה מפורטת ומנומקת בהקדם.

בכבוד רב,

שלמה יונה.
יום אחר כך קיבלתי שיחה ממנהלת הסניף שביקשה לדעת ממי קיבלתי את ההצעה. אמרתי לה שעצם זה שאני כותב לה את ההצעה זה כבר יותר מידי. היא אמרה שהיא תעשה כמיטב יכולתה ואני השבתי שאני מבין אם היא לא תעשה את מה שהיא אינה יכולה.

היום בבוקר היא הודיעה לי שאני אשלם אצלה רק 25% מגובה העמלות המקורי. זה עדיין לא קרוב להצעה הנ"ל אבל משמעותית (75%) טוב יותר ממצבי עד כה. מדהים מה פקס אחד יכול לעשות!

נסו והווכחו.

No comments:

Post a Comment