Wednesday, December 10, 2008

אי מענה לפניותי (תל' / 09565778 וכן מספר פנייה: 14713380, מספר סימוכין: 14713381 למנכ"ל משרד החינוך -- יש לי פניות נוספות שאף לא זכו כלל לסימוכין או מספר פנייה כלשהו)

‏יום רביעי י"ג כסלו תשס"ט, ‏10 דצמבר 2008.

לכבוד,

האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך באמצעות דוא"ל info@education.gov.il

שלום רב,

הנדון: אי מענה לפניותי

מדובר בפניות שסימונן:

· תל' / 09565778

· מספר פנייה: 14713380, מספר סימוכין: 14713381 למנכ"ל משרד החינוך.

· כמו-כן, יש פניות נוספות למשרד החינוך שלא זכו לסימוכין, מספר פנייה כלשהו, או אפילו למענה.

טרם קיבלתי מענה ובו תשובות רשמיות של משרד החינוך לשאלותי. אני מבקש להבין מדוע עובדי משרד החינוך מתעלמים ואינם משיבים באופן ענייני, רשמי ובכתב לפניותי.

כיצד ייתכן שמשרד החינוך מתיר לבתי ספר לקיים את תכנית קרב במהלך יום הלימודים אף על פי שאין הסכמת כל ההורים? הרי זה עומד בסתירה גמורה להוראות חוזר מנכ"ל. מדוע הפיקוח שאמור לפקח ולאכוף את קיום הוראות החוק והנחיות המשרד מעלים עין ובפועל אף מאשר (בעל פה, לכאורה. לי לא נשלח אף אישור בכתב חרף בקשותי) קיום תכנית קרב במהלך יום הלימודים למרות שבבירור אין הסכמת כלל ההורים, יש התנגדויות של חלק מההורים בכתב ויש פניות למפקחת?

כיצד משרד החינוך מתיר פיצול כיתות בתשלום – זה מה שקורה בפועל כשמשלבים את תכנית קרב במהלך יום הלימודים?

איך זה שמשרד החינוך מאפשר לקיים חוגים בתשלום במהלך יום הלימודים ומעלים עין כשתלמידים שהוריהם לא משלמים מוצאים מהכיתות ל"פעילות חינוכית אחרת"?

הנה דוגמה אחת (יש לי נוספות), באתר משרד החינוך, האגף לפניות ולתלונות הציבור, בשאלות ותשובות בנושא תשלומי הורים אתם כותבים במפורש שכל עוד תכניות לימודים משלימות (תל"נ) וכן תכנית קרב (מה שאתם מכנים שם קרן קרב) מתקיימות במהלך יום הלימודים (ולא אחריו) ולא התקבלה הסכמת *כל* ההורים לקיום התכנית במהלך יום הלימודים, אזי *כל* התלמידים ישותפו וזה כולל את אלא שלא שילמו עבור השירות. נושא זה מוזכר בחוזר מנכ"ל סג'3א גם בנושא תל"נ, וגם בנושא קרב וכן שוב בחוזר מנכ"ל סד'1א והפעם עם ציון מפורש של תכנית קרב (וראו סעיף 5.1). וזה גם הגיוני: הכיצד יש חוק חינוך חובה חינם ומשרד החינוך יתיר הפרדת מעמדות לפי תשלום? עוד אני שומע בתקשורת שמשרד החינוך רואה בחומרה את הגדלת הפערים בין מגזרים אמידים יותר לבין אלה אמידים פחות (אתמול, עם פרסום תוצאות המיצ"ב) – אם כך כיצד אתם מתירים הכנסת תכניות בתשלום במהלך יום הלימודים בלי הסכמה מלאה של כל ההורים?

מדוע המפקחת הגברת מינה ענתבי אומרת לי בטלפון שהיא מאשרת את זה למרות הוראות חוזר מנכ"ל, בע"פ ולא בכתב? אני מלין על כך שהיא לא טרחה לענות לי בכתב כלל.

מדוע מר חיים הלפרין, מנהל היחידה לתכניות לימודים משלימות, לא כותב תשובה רשמית ומעדיף לשאול אותי בשיחת טלפון, מה העניין שלי בדקדקנות בתקנות ומדוע זה מפריע לי, ומספר לי על כל מיני כללים לכאורה (הוא לא היה מסוגל לנמק את תשובותיו עם הוראות החוק או הוראות משרד החינוך ותקנותיו) שמכשירות את המעשה בשעה שהוא לא יכול להתמודד עם שאלה פשוטה איך זה יכול להיות שהוראות חוזר מנכ"ל אוסרות זאת ואין אף מקום שמתיר את זה. מדוע אין הוא עונה באופן ענייני, רשמי ובכתב לשאלותי?

האם אכן עובדים אלה של משרד החינוך בורים בהוראות המשרד? האם מנסים להתיש אותי כאזרח כדי שאוותר על בקשותי לבירור ועל תלונותי ואסיק שהעניין תקין ומותר?

מדוע משרד החינוך באמצעות הפיקוח מבטל בפועל בשטח תקנות שהתקין המשרד בעצמו? הכיצד יד אחת שוללת מעשה באופן רשמי ובפרסומים ויד אחרת מתירה אותו בפועל בשטח?

אינני מבקש שתפעלו פעולה כלשהי, אלא רק שתענו על שאלותי ותצהירו על עמדתכם הרשמית: או שהעניין מותר, ואז וודאי תוכלו לנסח מכתב רשמי שמציין זאת ומנמק איך זה מסתדר עם ההוראות הסותרות. או שהעניין אסור והוא מתקיים בכל זאת ומשרד החינוך מעלים עין או גרוע מזה: מעודד זאת. בכל מקרה יש די והותר סיבות להבהיר את הנושא, בצורה ברורה, חד משמעית, רשמית ובכתב!

בכבוד רב,

שלמה יונה

נחל משושים 12

כפר יונה 40300

העתקים:

· קרן יעקב, רכזת בכירה, האגף לפניות ותלונות הציבור: kerenya@education.gov.il

· שרה רויטר, מנהלת האגף לחינוך יסודי: sararu@education.gov.il

· שולה בן נון, המינהל הפדגוגי, אגף חינוך יסודי: shulabe@education.gov.il

· חיים הלפרין, מנהל היחידה לתוכניות משלימות למידה: haimha@education.gov.il

· דגנית גורן, קן פתוח לתלמידים: dganitsh@education.gov.il

· אפרת חפץ, רכזת תקציבים ותמיכות: efrathef@education.gov.il

· סמדר ברחק, לשכת מנכ"ל משרד החינוך: smadarba@education.gov.il

· שלומית עמיחי, מנכ"לית משרד החינוך: mankalit@education.gov.il

1 comment:

  1. איזה אינטרס יש להם לאשר דבר כזה שהוא נוגד החוק?? אני לא מבין.

    ReplyDelete