Tuesday, December 9, 2008

הדרכה בהוראת מתמטיקה יסודית

כתבתי הבוקר בתפוז בקשה בפורום חינוך מתמטי ובה אני מבקש מאנשי העמותה לקידום החינוך המתמטי בישראל עצות והכוונה כיצד אוכל להביא לשימוש בהוראה בשיטת מתמטיקה יסודית בגני החובה ובבתי הספר היסודיים בכפר יונה. הנה לשון ההודעה שכתבתי:
שלום רב,
אשמח לקבל מכם הדרכה כיצד לקדם את הנושאים הבאים:
1. הדרכת הגננות בגני החובה ביישוב בו אני גר בהוראת מתמטיקה יסודית (מה נדרש מהן, מה נדרש מהמועצה, מה אני יכול כהורה לעשות כדי לעזור, איך הורים נוספים יכולים לעזור וכו') במטרה להכניס את השיטה לשנת הלימודים הבאה לאור התכנית החדשה להוראת מתמטיקה בחינוך הקדם יסודי.
2. כיצד להכניס את מתמטיקה יסודית כשיטת הוראת המתמטיקה בביתי הספר היסודיים ביישוב שבו אני גר? כוונתי היא שהתכנית בבתי הספר היסודיים תתחיל בשנת הלימודים בעוד שנתיים, זאת אומרת, עם עליית בוגרי גן חובה שילמדו מתמטיקה יסודית לילדי גן לכתה א'. אני מניח שמשך זמן של כשנה יכול להספיק כדי להדריך, ולתרגל גם את הנהלות בתי הספר, גם את צוות המורים וגם את ההורים שיהיו מעוניינים לקחת חלק.
אני משער שהעניין לא פשוט, אבל אם הבנתי נכון אז אני כנראה לא הראשון שמתעניין ואולי יש בידכם די
נסיון כדי לכוון אותי. אני מניח שהתחנה הראשונה שלי צריכה להיות מנהלות בתי הספר מחד, מחלקת החינוך וראש המועצה מאידך ואולי אפילו גם לעניין את ועדי ההורים. העניין הוא שאני לא רוצה לטעות ולהטעות ואני מעדיף להתחיל את התהליך כשאני מבין מה השלבים הבאים ומה הבעיות הצפויות כדי להערך עד כמה שניתן מראש.
אודה מאד על הדרכתכם.

No comments:

Post a Comment