Tuesday, December 9, 2008

נסיגה בדרוג ישראל במבדקים בינלאומיים במתמטיקה

הנה מה שכתבתי על הנושא הבוקר בפורום חינוך מתמטי בתפוז:


הידיעה מעיתון גלובס מספרת על התדרדרות נוספת
בהצלחת התלמידים בישראל במבחני המתמטיקה הבינלאומיים.
מה אפשר לעשות כדי לעזור לקובעי המדיניות לפקוח עיניים
ולהפסיק להתעסק במהפכות ובאופנות ולהתחיל ללמד כראוי?
ישנן מדינות שבאופן עקבי מככבות במקומות הראשונים במבדקים
אלה ואחרים. מדוע שלא ללמוד מהן מה הן עושות ואולי גם לבדוק מה עושים במדינות שלא
מצליחות כדי להבין מה לא לעשות?
איך אנחנו כאזרחים וכהורים יכולים להשפיע כדי לכוון את
המערכת להשתפר?

No comments:

Post a Comment