Tuesday, February 17, 2009

רעיונות שכדאי "לגנוב"! מאת סטיב קון


קראתי אתמול את ספרו של סטיב קון, רעיונות שכדאי "לגנוב"! ולמדתי מספר דברים על שיווק.

הספר קצר, בן 162 עמודים, ובו מציג במחבר אוסף עיצות (עצות מסויימות מופיעות שוב ושוב, כתזכורת) בתחום השיווק והמכירות. יש דיונים של מה כדאי לעשות וסיפורים מנסיונו של המחבר משמשים כדוגמאות מדוע אלה עיצות טובות ומועילות ויש גם כמה דיונים ודוגמאות על דברים שאין לעשות.


בעוד שקראתי כבר ספרים ומאמרים שמתייחסים לתחום השיווק, המכירות ויחסי הציבור כמדע, סטיב קון בספר זה מתייחס לתחום בעיקר כאל אומנות ומצהיר שעמדתו היא שהנושא אינו משמש מדע כלל ועיקר, אלא כאומנות ברובו או ככולו.


דגש רב מושם על הקשר האישי או איך ליצור רושם של קשר אישי גם בדיוור ישיר המוני ואוטומטי.


יש דגשים גם על נושאים של עיצוב ועימוד, לרבות סוגי גופן טובים ורעים, מה צבעי הטקסט ומהם צבעי הקרע שקל יותר לקרוא ומה רע ויגרום לאנשים לדלג הלאה. דיון דומה נעשה בפרסומות עם התמונות והטקסט המלווה וגם נושא העלונים שמחלקים בכנסים או להצגת מוצרים, שירותים, דוחות וכו.


עבורי, כמישהו שאינו מהתחום ואפילו רחוק מאד מנושא השיווק מהמכירות (נו... מהנדס, ועוד מהנדס תשתיות שעובד כמעט תמיד על ה"מנוע" ולא על מה שרואים) העצות נראות מאד הגיוניות. במשך הקריאה השתדלתי לחשוב על דוגמאות מתאימות ממערכות הבחירות האחרונות, פרסומות, וכו' כדי לבדוק אם אני מוצא עקביות בין העצות לבין מה שאני רואה שמצליח. יחד עם זה חסר לי מאד, וזה אולי בגלל התחום שאני עוסק בו להבדיל מתחום השיווק, זה סימוכין וגיבוי לטענות השונות שמועלות בתור מה טוב ומה רע.


בסה"כ כדאי להתייחס לספר הזה כמו מידע שהייתם מסכמים לעצמכם מתוך רישומים של "פנינים" ועיצות ששמעתם מאדם מנוסה ומצליח מאד בתחום לאורך שנים רבות. המחבר עשה זאת עבור הקוראים.


באופן הכתיבה של הספר אני רואה דמיון מסויים לספר אחר שקראתי בימים האחרונים, לרקוד עם משקיעים מאת יוסף שניידר, שגם הוא עשה עלי רושם של ספר שמסכם עיצות ורשמים של אדם מנוסה ומצליח בתחומו לאורך שנים אשר מנסה להעביר באופן תמציתי את השקפת עולמו על התחום ואוסף של כללי עשה ואל תעשה שמנסיונו מוכיחים את עצמם. רק שימו לב שספרו של שניידר לא עוסק בשיווק אלא בתחום היזמות וההשקעות ביזמים ובמיזמים שלהם ולא בתחום השיווק כמו ספרו זה של סטיב קון.


לגבי הסיפורים שמלווים כדוגמאות וכרקע, בספר הזה היה לי קשה יותר להזדהות כי רוב הדוגמאות היו זרות לי (בעוד שהן וודאי מוכרות מאד לאמריקנים וודאי משפיעות יותר עליהם בגלל הכרות זאת).


ספר קצר, נחמד, אבל איך אומרים בכוכב נולד: "לא נפלתי!"...


No comments:

Post a Comment