Friday, February 20, 2009

הבורסה ושוק ההון אתך מהצעד הראשון מאת יאיר זימון ואיילה ויטנר


קראתי את הספר הבורסה ושוק ההון אתך מהצעד הראשון מאת יאיר זימון ואיילה ויטנר.

הספר גדול במידותיו אבל לא בעל עמודים רבים (בערך 170 עמודים).

יש טעויות עריכה רבות ומביכות בספר. חבל.

בעקרון זה ספר שמשמש "מגדיר" למונחים ולמושגים מתחום שוק ההון והבורסה.

לא פחות ולא יותר.

הדוגמאות לפעמים עוזרות ולפעמים משאירות את ההגדרות כמות שהן.

המונחון הזה בעצם מזכיר ריכוז של המושגים המוסברים באתרי הפיננסים השונים.


מזל ששאלתי את הספר מהספרייה ושלא שילמתי בעבורו. בשביל המחיר הנקוב על הכריכה יכלו לטרוח יותר בעריכה הלשונית והגראפית (ישנן שורות שחוזרות על עצמן בעמודים סמוכים ולפעמים באותו העמוד, ישנן דוגמאות שחסרות מספרים או תוכן ויש רק סימונים XXX... לא נעים).


לחפש ספר יותר מוצלח ולקרוא מושגים מוסברים באתרי הפיננסים במקום לבזבז כסף. ספר מוצלח מאד כמבוא, לטעמי היה המדריך למתחילים בשוק ההון הישראלי מאת חזי שטרנליכט.

אולי מהדורה מתוקנת תהיה טובה ומוצלחת מזאת שלי יצא לקרוא.

No comments:

Post a Comment