Monday, February 16, 2009

ישיבת קבינט, ישיבה בדלתיים סגורות, מקום חשוב או סתם שירותים

יש כינויים שונים ומשונים לבית שימוש:
  • שירותים
  • בית כסא
  • מחראה (עבור מספר 2)
  • משתנה (עבור מספר 1)
ואני רוצה להציע את הכינויים השימושיים בבית משפחת יונה לפעולה המכונה מספר 2:
  • ישיבת קבינט
  • ישיבה בדלתיים סגורות
לדוגמה: הטלפון מצלצל ואחד הילדים עונה. שואלים האם אבא יכול להגיע לטלפון והתשובה: "לא! הוא בישיבת קבינט". במקרה של אי הבנה מגיע הסבר: "נו... ישיבה בדלתיים סגורות!!". ואם המתקשר עדיין לא מבין מגיע ההסבר הנהיר לכל: "הוא עושה קקי!!!".

No comments:

Post a Comment