Sunday, March 8, 2009

מתקני שידור (סלולריים?) מעל אולם ספורט ליד חטיבת הביניים איש שלום בכפר יונה

From: Shlomo Yona
Sent: Sunday, March 08, 2009 6:44 AM
To: 'pniot@sviva.gov.il'
Subject: מתקני שידור (סלולריים?) מעל אולם ספורט ליד חטיבת הביניים איש שלום בכפר יונה

‏יום ראשון י"ב אדר תשס"ט, ‏08 מרץ 2009

שלום רב,

הנדון: מתקני שידור (סלולריים?) מעל אולם ספורט ליד חטיבת הביניים איש שלום בכפר יונה

הבחנתי שהותקנו לפני מספר שבועות מצלמה ושלוש אנטנות מלבניות (שלי, כאדם שלא עוסק בתחום נראות כמו אנטנות סלולריות) מעל גג אולם הספורט שליד חטיבת הביניים איש שלום בכפר יונה.

1. לפי המידע שניתן להשיג באתר המשרד לאיכות הסביבה אין זכר לתיעוד המתקנים הללו, עד כמה שהצלחתי לחפש ולבדוק.

2. למיטב ידיעתי, המועצה לא פרסמה את התקנת מתקני השידור הללו ולכן פרט להבחנה בהם לא ייודעו תושבי השכונה.

האם תוכלו לבדוק את המתקנים ולבדוק את הנושא מול מועצת כפר יונה וליידעני בטיפולכם בנושא?

תודה רבה.

שלמה יונה

נחל משושים 12

כפר יונה

No comments:

Post a Comment