Sunday, March 8, 2009

תשובת המשרד לאיכות הסביבה: מתקני שידור (סלולריים?) מעל אולם ספורט ליד חטיבת הביניים איש שלום בכפר יונה

From: אורית טוויל [mailto:OritT@sviva.gov.il] On Behalf Of פניות ציבור - איכות הסביבה ombudsperson
Sent: Sunday, March 08, 2009 9:57 AM
To: Shlomo Yona
Cc:
חני גולוב
Subject: RE:
מתקני שידור (סלולריים?) מעל אולם ספורט ליד חטיבת הביניים איש שלום בכפר יונה

פניות ציבור וחוק חופש המידע

8 במרץ 2009

פניה מס' 267-01-2009

שלמה שלום רב,

פנייתך למשרד להגנת הסביבה התקבלה בברכה.

הפניה מועברת לטיפולה של הגב' חני גולוב , מהאגף לבטיחות קרינה במשרד להגנת הסביבה (02-6495839), אשר תשיב לך עם תום בדיקתה

מידע על נושאים סביבתיים ופעילות המשרד להגנת הסביבה, ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרדנו,

בכתובת: www.sviva.gov.il

בברכה,

אורית טוויל

פניות ציבור


From: Shlomo Yona

Sent: Sunday, March 08, 2009 6:44 AM
To:
פניות ציבור - איכות הסביבה ombudsperson
Subject:
מתקני שידור (סלולריים?) מעל אולם ספורט ליד חטיבת הביניים איש שלום בכפר יונה

‏יום ראשון י"ב אדר תשס"ט, ‏08 מרץ 2009

שלום רב,

הנדון: מתקני שידור (סלולריים?) מעל אולם ספורט ליד חטיבת הביניים איש שלום בכפר יונה

הבחנתי שהותקנו לפני מספר שבועות מצלמה ושלוש אנטנות מלבניות (שלי, כאדם שלא עוסק בתחום נראות כמו אנטנות סלולריות) מעל גג אולם הספורט שליד חטיבת הביניים איש שלום בכפר יונה.

1. לפי המידע שניתן להשיג באתר המשרד לאיכות הסביבה אין זכר לתיעוד המתקנים הללו, עד כמה שהצלחתי לחפש ולבדוק.

2. למיטב ידיעתי, המועצה לא פרסמה את התקנת מתקני השידור הללו ולכן פרט להבחנה בהם לא ייודעו תושבי השכונה.

האם תוכלו לבדוק את המתקנים ולבדוק את הנושא מול מועצת כפר יונה וליידעני בטיפולכם בנושא?

תודה רבה.

שלמה יונה

נחל משושים 12

כפר יונה

No comments:

Post a Comment