Tuesday, April 7, 2009

חומר עיוני נוסף שמצאתי באתר משרד המסחר והתעשייה

בהמשך לחומר שמצאתי אתמול באתר "מאה" של משרד המסחר התעשייה והתעסוקה (ורכשתי את הכותרים בנושא בנייה) מצאתי עוד חומר מעניין על גינון ועל טיפול בעץ (נגרות).

לשים לב שהקישורים לרכישת החומר לא מעודכנים ולא נכונים (חבל שמפעילי אתר משרד התמ"ס לא מקפידים על כך). הנה הקישור הנכון לפטרים הדרושים כדי לרכוש כותרים: "מרכז הפצה טלפונים ומידע שימושי".

לגבי החומר בגינון, שאלתי בפורום גינון בתפוז האם יש שם חברים שמכירים את הכותרים הללו ויודעים לספר עליהם.

המידע הוא מאתר מאה של משרד התמ"ס:

ענף: עץ
שם הפריט: תורת החומרים בחרושת העץ
שם המחבר\ת: מ' מוזס
שנת הוצאה: 1980
מספר עמודים: 227
מספר קטלוגי: 120147
מחיר: 13 ש"ח

לחץ כאן לרכישת הספר

לחץ כאן לעיון בתוכן העניינים
תמונה גרפית
לחץ כאן להגדלת התמונה

ענף: עץ
שם הפריט: גימור מוצרי עץ
שם המחבר\ת: פ' קדרון, ג' לזר
שנת הוצאה: 1985
מספר עמודים: 116
מספר קטלוגי: 121202
מחיר: 19 ש"ח

לחץ כאן לרכישת הספר

לחץ כאן לעיון בתוכן העניינים
תמונה גרפית
לחץ כאן להגדלת התמונה

ענף: עץ
שם הפריט: הטכנולוגיה של העץ
שם המחבר\ת: ע' שטראוס
מספר עמודים: 38
מספר קטלוגי: 120691
מחיר: 11 ש"ח

לחץ כאן לרכישת הספר

לחץ כאן לעיון בתוכן העניינים
תמונה גרפית
לחץ כאן להגדלת התמונה

ענף: עץ
שם הפריט: הטכנולוגיה של העץ והרהיטים, בעיות ופתרונות
שנת הוצאה: 2006
מספר עמודים: 297
מספר קטלוגי: 125585
מחיר: 44 ש"ח

לחץ כאן לרכישת הספר

לחץ כאן לעיון בתוכן העניינים
תמונה גרפית
לחץ כאן להגדלת התמונה
ענף: עץ
שם הפריט: מחברי עץ
שם המחבר\ת: פ' קדרון
שנת הוצאה: 1966
מספר עמודים: 72
מספר קטלוגי: 120451
מחיר: 16 ש"ח

לחץ כאן לרכישת הספר

לחץ כאן לעיון בתוכן העניינים
תמונה גרפית
לחץ כאן להגדלת התמונה


גינון:

ענף: גננות נוי
שם הפריט: אוגדן דפי מידע למקצוע גננות נוי
מספר קטלוגי: 174390
מחיר: 85 ש"ח

לחץ כאן לרכישת הספר

לחץ כאן לעיון בתוכן העניינים
תמונה גרפית
לחץ כאן להגדלת התמונה

ענף: גננות נוי
שם הפריט: גננות נוי - תוספת לאוגדן דפי מידע (לרוכשי מהדורות קודמות לפני 2002)
שנת הוצאה: 2000
מספר קטלוגי: 174501
מחיר: 17 ש"ח

לחץ כאן לרכישת הספר

תמונה גרפית
לחץ כאן להגדלת התמונה

ענף: גננות נוי
שם הפריט: הגנת הצומח
שם המחבר\ת: ח' גבריאל
שנת הוצאה: 1999
מספר עמודים: 92
מספר קטלוגי: 174610
מחיר: 21 ש"ח

לחץ כאן לרכישת הספר

לחץ כאן לעיון בתוכן העניינים
תמונה גרפית
לחץ כאן להגדלת התמונה

ענף: גננות נוי
שם הפריט: ההשקיה בגן הנוי ( כולל תקליטון)
שם המחבר\ת: ק' בוטבול
מספר קטלוגי: 174620
מחיר: 42 ש"ח

לחץ כאן לרכישת הספר

לחץ כאן לעיון בתוכן העניינים
תמונה גרפית
לחץ כאן להגדלת התמונה

ענף: גננות נוי
שם הפריט: קרקע
שם המחבר\ת: ד' יולס
שנת הוצאה: 1999
מספר עמודים: 36
מספר קטלוגי: 174490
מחיר: 16 ש"ח

לחץ כאן לרכישת הספר

לחץ כאן לעיון בתוכן העניינים
תמונה גרפית
לחץ כאן להגדלת התמונה

ענף: גננות נוי
שם הפריט: הזנה ודישון של צמחים
שם המחבר\ת: ד' יולס
מספר קטלוגי: 174710
מחיר: 30 ש"ח

לחץ כאן לרכישת הספר

תמונה גרפית
לחץ כאן להגדלת התמונה

ענף: גננות נוי
שם הפריט: בטיחות בגננות נוי
שנת הוצאה: 2005
מספר עמודים: 235
מספר קטלוגי: 174730
מחיר: 49 ש"ח

לחץ כאן לרכישת הספר

לחץ כאן לעיון בתוכן העניינים
תמונה גרפית
לחץ כאן להגדלת התמונה

ענף: גננות נוי
שם הפריט: מארז אוגדן גננות נוי+השקייה+הגנת הצומח+קרקע
מספר קטלוגי: 174395
מחיר: 147 ש"ח

לחץ כאן לרכישת הספר

No comments:

Post a Comment