Friday, July 31, 2009

את מחייכת מאת שלמה יונה

והנה עוד שיר אהבה שהקדשתי למיכל בתקופת הלימודים בבית הספר התיכון. השיר הזה נושא תאריך במחברת השירים: השמונה במאי 1993.

את מחייכת מאת שלמה יונה

אני בגפי ואת רחוקה
אני תוהה לעצמי מה את עושה
מנסה לנחש היכן את ואיך...
חושב לעצמי שלכשאראך
יעצור הזמן מלכת.

ואילו כשאנו יחדיו
טס הזמן כרכבת דוהרת
דבר לא משנה - אני איתך עכשיו
וכולי מתעצם כשאת מחייכת.

כשאת קרובה אליי
גועש הדם בעורקיי
מרגיש בינינו את הלבבות
ועוד רגע קט ורגליי בקרקע כבר לא נוגעות.
במבטי מלטף את פנייך
ועיניי שוזפות את שפתייך
התרגשות אדירה עליי עוברת
וכולי מתמלא במעין הרגשה נהדרת
בכל פעם שאת מחייכת.

גם כשהעניינים קצת מרים
והפתרונות עד להחריד קטנים
ברגע שאת מחייכת
בגופי צמרמורת עוברת
הכל נשכח - נשארת רק את
ואני מוצא את עצמי לוחש את שמך בלאט -
ואת מחייכת.

No comments:

Post a Comment