Sunday, January 31, 2010

תוכנית לימודים ללימוד גיאומטרייה אוקלידית

לקראת קורס בגיאומטרייה אוקלידית ברמה אקדמית שאני נדרש להשתתף בו גמרתי אומר להכין לעצמי תוכנית לימודים עצמאית שכמטרה ראשונה אמורה להביא אותי לידיעה, להבנה ולשליטה מלאה בחומר הלימודים הנדרש בקורס ובהמשך אמורה להביא אותי לנושאים נוספים שגם נלמדים (ברמה נמוכה יותר) בבתי הספר התיכוניים ועד לנושאים מתקדמים.

בעצתו של פרופסור רון אהרוני מהטכניון הזמנתי את
Kiselev's Geometry / Book I. Planimetry Kiselev's Geometry / Book I. Planimetry
A. Kiselev, Adapted from Russian by Alexander Givental
לפי המלצות גולשים באתר ולאחר חיפושים רבים ולבטים רבים הזמנתי גם את :

No comments:

Post a Comment