Saturday, October 16, 2010

אוקספורד - אנריקו פרמי והמהפכות של הפיסיקה המודרנית


קראתי את, אנריקו פרמי והמהפכות של הפיסיקה המודרנית, בהוצאת ידיעות ספרים (משכל). אנריקו פרמי הוא דמות משמעותית מאוד בפיסיקה במאה הקודמת. לא זאת ועוד, התגליות שלו אינן מוגבלות לתוצאות שמעניינות רק מדענים אלא כל אחד ואחד מאיתנו בחיינו המודרניים, במכשור הרפואי, באנרגיה, בכימיה, בפיסיקה ואפילו בפוליטיקה (פצצת אטום). בספר אפשר לקרוא על תולדות חייו ועל היחסים המקצועיים שלו עם מדענים אחרים ברוח התקופה של חייו על המצב הכלכלי והפוליטי באותם הימים. המידע מעניין ביותר.


הספר כשלעצמו יבש כמו צנון ונדרש ממני הרבה מהידע הבסיסי שלי בפיסיקה ובפיסיקה מודרנית מהלימודים שלי בטכניון ומהקריאה שלי על הנושאים הללו כדי לנסות ולקשור יחד מושגים ותוצאות. הספר אינו טכני -- נכון -- אך מצער שאין נסיון הגון לבאר מושגים ולהשימם בהקשר נגיש לקורא המשכיל הממוצע. לטעמי, זה מסוג הספרים שמבריח אנשים מלעסוק בתחום ושמעצים את התחושה שמדעים זה משהו שאדם נורמלי יעסוק בו. חבל.


יצא לי לקרוא בספר הזה במקביל לקריאה בספרים אחרים בימים הללו, שגם הם עוסקים במדעים בכלל ובפיסיקה בפרט:
אני סבור שיש יתרון לקרוא בספרים כאלה במקביל כי אני מקבל את ה-עלילה מכמה נקודות מבט שונות (כל ספר והדגשים שלו) ופעמים רבות ייצוגים שונים של אותו המידע (או -- גם טוב -- פרטים משלימים) על אותם המקרים ברוח התקופה. זה בהחלט משנה מי מספר את הסיפור, כיצד הסיפור מסופר ומה התכלית של המחבר. שילוב של זה עם ידע כללי שלי, לרבות הצלבת מידע עם הסטוריה של המתמטיקה בתקופות הללו -- עוזר מאוד.

מה שאני מנסה לומר הוא שהספר הזה בזכות עצמו לא מלהיב או מוצלח או זורם. בשבילי הוא הסתדר יפה בשטף הקריאה שלי בגלל הספרים האחרים שקראתי בימים האחרונים. לא לחינם, לדעתי, הספר הזה לא זמין בחנויות יותר מידי ואולי אפילו גם לא בהוצאת הספרים (אפילו הקישור שלו באתר ההוצאה שבור...).

ספר חביב -- עובדות מעניינות -- מידע חשוב על איש חשוב -- אבל הספר דיי משעמם אלא אם ניגשים אליו בנחישות להבין על האדם או על התחום ברוח התקופה.

No comments:

Post a Comment