Saturday, October 16, 2010

היקום החשמלי מאת דיוויד בודאניס


היקום החשמלי מאת דיוויד בודאניס. אחרי שצפיתי בערוץ ההסטוריה בתוכנית ארוכה על
ניקולה טסלה, על חייו, על המאבקים שלו, על ההמצאות שלו, על חזונו ועל מעשיו ועל גורלו ועל השימושים של עבודתו -- התעורר אצלי תאבון גדול לקרוא עוד על האנשים ועל המושגים בחשמל ועל ההתפתחויות בתחום. בשבוע הספר האחרון רכשתי ביחד את הספר הזה ביחד עם ספרו האחר של בודאניס, E=MC2, ובימים האחרונים אני קורא בהם במקביל (עם הפרעה רצינית כשגמאתי ספר ארוך יותר (וגם בשבילי מעניין יותר) משני אלה גם יחד, ספרו של מרכוס דה-סוטוי, סימטריה...) ביחד עם ספר על אנריקו פרמי. הספר מתורגם מאנגלית. הספר כתוב היטב ומתאר התפתחויות שונות במעין מרוץ לקדמה. נפלא היה לקרוא על ההתפתחויות בחשמל, במגנטיות בשידורים ובקליטה והיישומים השונים והמשונים והאנשים שהיו מעורבים בהם וחייהם.
חשוב היה לי לקרוא במקביל את הספרים של בודאניס, על פרמי על רקע הידע הכללי שלי ולאור התחביב שלי בלימוד ההסטוריה של המתמטיקה. לאט לאט אני ממלא את החורים הרבים שיש לי בתמונה של ההתפתחויות המדעיות בעולם. אני לרוב קורא על אלה מבעד לעיניהם של הסטוריונים של המתמטיקה, של מדעי המחשב, של הסטוריונים כלליים ולאחרונה אני משלב גם הסטוריה של הפיסיקה (עוד חסרה לי נקודת המבט של הביולוגיה ---).
נהנתי מאוד מהסר והוא הביא אותי לחיפושים רבים באינטרנט אחרי חומר נוסף על האנשים, על התגליות שלהם ועל השימושים שלהם.
ספר מוצלח ביותר. מומלץ.

No comments:

Post a Comment