Wednesday, December 22, 2010

פעילויות יצירה שמדגימות מדע וטכנולוגיה


עמית לעבודה, ערן הראל, המליץ לי על פעילויות מתוך אתר בשם Science Toy Mamer, שבו יש סרטונים והוראות מפורטות לדגמים שונים של שעשועי מדע וטכנולוגיה. מדובר על יצירה מהסוג שאפשר להכין עם הילדים ויש להם ערך מוסף מעבר לזמן המהנה שעובדים ושיוצרים ביחד -- אפשר לפתח מיומיונות ידיים ואפשר במקביל ללמוד ולקבל המחשה לרעיונות מדעיים, עקרונות פיסיקליים וטכנולוגיה.
יש שם מספר דגמים שנראים כמו חווייה מהנה ומספקת. אני צריך לנסות את זה עם הילדים בהזדמנות.


No comments:

Post a Comment