Wednesday, December 22, 2010

אפשר לצפות בגליונות עיתונים ישנים באתר עיתונות יהודית היסטורית

בעקבות שיחה שלי עם עמית בעבודה, דודי הולצמן (שהוא, אגב, בור סוד שאינו מאבד אף טיפה של ידע על ארץ ישראל), על אליעזר בן יהודה, חיים נחמן ביאליק ועל תרומתם ליצירת מילים חדשות ושימושיות (יותר או פחות) בעברית סטינו לדיון על עתונות בתקופתו של אליעזר בן יהודה בארץ ישראל ואז דודי סיפר לי על ארכיון מקוון בשם עתונות יהודית הסטורית. בהתחלה חשבתי שהוא מכוון לפרוייקט בן יהודה הידוע. אך התברר לי שמדובר באתר אחר ובו תוכן שונה לחלוטין. האתר מכיל עיתונים הודיים אשר התפרסמו בעבר בשפות, במדינות ובתקופות שונות. הגרסאות האלקטרוניות של העיתונים מאפשרות צפייה במראם המקורי וחיפוש בכל המלל שפורסם בעיתון לאורך שנות הופעתו.

אפשר לקרוא על אקטואליה מלפני עשרות שנים ואפילו יותר ממאה שנים לאחור. כמה אפשר ללמוד על התרבות ועל השפה ועל הלכי הרוח של אותן התקופות כפי שהן מתבטאות בכתיבתם של העתונאים ושל העורכים. נפלא!

No comments:

Post a Comment