Thursday, December 23, 2010

רון אהרוני מרצה באאוטבריין על ספרו החתול שאיננו שם


במסגרת ההרצאות השבועיות באאוטבריין הגיע השבוע פרופסור רון אהרוני מהטכניון לספר על ספרו "החתול שאיננו שם".

  • איך מזהים פילוסופיה או אמירה פילוסופית?
  • סקירה קצרה של פילוסופיה
  • פילוסופיה היא חשיבה על חשיבה
  • בעת החדשה הגישה: חשיבה זה חלק מהעולם. מדוע בחשיבה האנושית נתבונן באורח שונה מאשר בדברים אחרים?
  • מה עושה את החשיבה על החשיבה לפילוסופיה שלא עושה חשיבה על נושאים אחרים כפילוסופיה?
  • תחושה בסיסית בפילוסופיה: אין במה להאחז. תחושה של השמטות הקרקע מתחת לרגליים.
  • שאלות מרכזיות: ספקנות, חופש הרצון, גוף-נפש
  • שלוש הבעיות המרכזיות הללו קשורות מאותו ליקוי מחשבתי -- מי שמסתכל ומי שנבחן זה אותו האדם -- ההפרדה צריכה להתקיים כדי שתהיה משמעות.
  • אם יש לי בעייה פילוסופית ואני שואל את אותה השאלה על מישהו אחר -- האם הבעייה נעלמת? אם כן -- אז אין כל פילוסופיה בעניין.
  • שני ספריו של לואיס קרול, עליסה בארץ הפלאות ועליסה בארץ המראה מלאים בפארודיות על הפילוסופיה.

No comments:

Post a Comment