Thursday, June 16, 2011

אאוטבריין עוזרת לבעלי אתרי תוכן להעלות את הכנסותיהם

ברבות ממהדורות העיתונות באינטרנט, וברבים מאתרי הבידור, הכלכלה, התוכן למשפחות ולהורים ובבלוגים רבים אפשר לראות כחלק אינטגרלי מהעמודים: המלצות תוכן. גם ביומן הרשת שלי בתחתיתה של כל רשימה מופיעות המלצות תוכן מיומן הרשת שלי וממקורות אחרים. ההמלצות הללו אינן מבוססות רק על תוכן רלוונטי מתוך הטקסט, שכן גישה כזאת תביא בהכרח עוד ועוד תוכן באותו עניין ובאותו נושא ולרוב אחרי קריאה של רשימה בנושא מסויים יש מקום לקרוא דברים מעניינים נוספים שאולי יש להם קשר, אך הם אינם בדיוק אותו הדבר. כך, אאוטבריין באמצעות אלגוריתמים התנהגותיים, חברתיים, אישיים ואחרים מביאה לכך שה-CTR, על ההמלצות שלה באתרים השונים בממוצע נע בין 3%-12% (בעולם הפרסום שמחים בדר"כ גם על חצי אחוז... -- לשם השוואה!).

אפשר לקרוא עוד על כך ברשימה של מתיו שוורץ ב-btobonline: 

No comments:

Post a Comment