Monday, June 13, 2011

פודקאסטים שווים

אני מאזין לפודקאסטים באופן פחות או יותר קבוע.
הנה רשימה של כמה מהמוצלחים שאני מאזין להם. אשמח לקבל המלצות שלכם.

בעברית:


עושים הסטוריה
נושאים מעניינים במדע ובטכנולוגיה מוסברים בשפה פשוטה תוך סיפור עלילה הסטורי עם רכילויות ועם אנקדוטות. רן לוי בקולו הנעים ממש הופך כל פודקאסט לתסכית. יש גם מוסיקה טובה במעברים.

ספק סביר
מדברים עם נושאים חמים במדע מתוך נקודת מבט ספקנית. מסבירים בד"כ בעברית פשוטה ומתדיינים על המתודולוגיה ועל התקיפות של טענות שמועלות בעיתונות ובציבור ובמאמרים אקדמיים.

רוורס עם פלטפורמה
על ההייטק בארץ, על טכנולוגיה, על מפתחים, על הנדסת תוכנה ועל רכילויות מהתחום. אפשר ללמוד ולשמוע על כלים ועל טכנולוגיות ועל שפות מתוך השיחות והראיונות. נעים ומעניין.

באנגלית:
בכל פודקאסט תקציר ממחקר מדעי מוסבר באנגלית פשוטה ב-60 שניות

בכל פודקאסט שבועי נושאים במדע ובטכנולוגיה לרוב באמצעות ראיונות עם מובילים בתחומם

בכל פודקאסט תקציר מחקר מדעי מוסבר באנגלית פשוטה על המוח ומדעי ההתנהגות ב-60 שניות

בכל פודקאסט תקציר על איכות הסביבה, קיימות ואנרגיה מוסבר באנגלית פשוטה ב-60 שניות

בכל פודקאסט תקציר על אסטרונומיה וחקר החלל מוסבר באנגלית פשוטה ב-60 שניות

בכל פודקאסט תקציר על חידושים ברפואה ובבריאות מוסבר באנגלית פשוטה ב-60 שניות

פודקאסט שבועי של כשעה וחצי על אבטחת מידע (לפי פרצו, אילו עדכונים והסברים בשפה פשוטה לנושאים מתקדמים). שיח בין שניים: המנחה ומומחה האבטחה. מוצלח מאוד. יש פרסומות חסות שמעט מעיקות אבל לומדים להריץ קדימה...


תוכנית שבה נסקרים נושאים חמים וחדשים במדע ויש שאלות מאזינים על תופעות ועל מושגים מדעיים שמוסברים באנגלית פשוטה על ידי מומחים.

תוכנית בעניינים של מדעי ההתנהגות והמוח 

No comments:

Post a Comment