Monday, October 24, 2011

תערוכה על סיפורי חיים של חוקרים יהודייםתערוכה חדשה - סיפורי חיים של חוקרים יהודים

מעניין אותי סיפור החיים של חוקרים. במיוחד המתמטיקאים מעניינים אותי.

תערוכה חדשה תיפתח בבית התפוצות ב-14 בנובמבר למשך חודש ימים. בתערוכה תמונות ומסמכים, חלקם נחשפים לראשונה, המתעדים סיפורי חיים מרגשים של חוקרים יהודים, ביניהם מתמטיקאים חשובים ביותר של המאה ה-19 וה-20 שסייעו בעיצוב המתמטיקה והפיזיקה המודרניות.

התערוכה סוקרת את מקום ההתרחשויות ואת ההקשרים ההיסטוריים ומציגה את הנפשות הפועלות ואת תרומתן למדע, גורלן האישי והמורשת שהנחילו לדורות הבאים.


התערוכה הוצגה לראשונה בשנת 2006, לרגל הכינוס השנתי של אגודת המתמטיקאים הגרמנים. לאור הצלחתה הוחלט להופכה לתערוכה ניידת. התערוכה, שהופקה בשיתוף עם המוזיאון היהודי פרנקפורט, הוצגה במספר ערים בגרמניה וזכתה בפרס המדע לשנת 2008. גירסה בינלאומית זו מגיעה עתה לישראל ותוצג לראשונה בבית התפוצות למשך חודש ימים, לאחר מכן תנדוד לטכניון בחיפה ולספרייה הלאומית בירושלים.

מתוך: 
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-280104-00.html

אתר התערוכה:

No comments:

Post a Comment