Monday, December 26, 2011

מצב מסע הפרסום שלי באאוטבריין באתרי התוכן בעברית


במסע הפרסום שלי באאוטבריין (גם אתם יכולים רק לגשת ל-self serve ב-Outbrain Amplify ולהתקדם) עם רשימות בנושאים של מתמטיקה יסודית יש כבר מעל 443000 צפיות.

המשמעות היא שמעל ל-443 אלף פעמים הופיעו באתרי תוכן בעברית המלצות על התכנים הללו.

הרשימה שעליה מקליקים הכי הרבה כדי לראות במלואה היא רשימה שבה אני מתאר כיצד עם סיון עבדנו כדי להמחיש לה את המבנה העשרוני. ברשימה יש גם סרטון שבו רואים את הבת שלי סיון מסבירה על איגוד לעשרת: http://shlomoyona.blogspot.com/2011/11/blog-post_19.html. היחס שבין מספר הופעות ההמלצה לבין מספר ההקלקות עליה עומד על 0.3% כרגע (תשאלו פרסומאים -- הם היו משלמים הון כדי לקבל יחס שכזה. פרסומאים באינטרנט מקבלים יחס שקטן בסדרי גודל מזה). במקום השני רשימה שמקשרת לכתבה של ינון מילס שבה הופיעו תלמה,גביש רון אהרוני ומשה ריין: http://shlomoyona.blogspot.com/2011/02/blog-post.html -- היא עם יחס של 0.23% כרגע.
במקום השלישי רשימה שלי על יחסים מבלבלים: http://shlomoyona.blogspot.com/2011/08/blog-post_25.html עם 0.19%.

No comments:

Post a Comment