Monday, March 23, 2009

התניית חברות של אחד ההורים לפחות במכבי זהב כדי שהילדים יהיו חברים במכבי זהב

מיכל ואני רוצים להפסיק חברותינו ב-"מכבי זהב". אנחנו לא רוצים להפסיק חברות הילדים ב-"מכבי זהב". בקופת החולים מתנים השארות הילדים ב-"מכבי זהב" רק אם לפחות אחד ההורים ישאר חבר. זה נשמע לי כמו התנייה של שרות בשרות. איך מבררים?

ביקשתי לקבל את התגובה בכתב ונעניתי בשלילה.

הפקידה אמרה שנקבל מכתב מסודר מתישהו מהמחלקה המשפטית. אשרי המאמין...

פניתי למועצה לצרכנות לברור. מספר הפנייה שלי הוא 107877 . נראה מה יצא מזה.

אולי, בעצם, כדאי להפסיק את החברות בכלל ב-"מכבי זהב" גם לילדים וזהו... כך שקופת החולים תרדוף אחרי...?!

2 comments:

  1. השיטה במכבי, כמה שאני מבין אותה, זה שאם אחד מההורים מנוי על מכבי זהב, הילדים מקבלים את המנוי חינם.
    זה נכון או לא?

    ReplyDelete
  2. לא חינם ולא נעליים... אנחנו משלמים על הילדים

    ReplyDelete