Monday, March 23, 2009

ביקור בספארי ברמת גן

ביקרנו לפני כשבועיים בספארי ברמת גן. התמונות כולן נמצאות כאן.

קרנפים:


פילים:


ג'ירפות:


זברות:


החוויה לנסוע לאט במכונית ושהחיות הללו ניגשות אל החלונות וליד כלי הרכב היא מאד מרגשת! לא רק הילדים התרגשו. גם אנחנו המבוגרים.

No comments:

Post a Comment