Saturday, June 20, 2009

שימוש בעברית יפה ומוקפדת בהוראת המתמטיקה

כתבתי הודעה בקומונה של מתמטיקה יסודית בתפוז על שימוש בעברית יפה ומוקפדת בהוראת המתמטיקה. הנה לשון ההודעה:
שימוש בעברית יפה ומוקפדת בהוראת המתמטיקה

מאת: שלמה יונהו 20/06/09 | 13:45

הבחנתי שהוצאות לאור של ספרי לימוד רבים מזניחות את העריכה הלשונית ואלה שבכל זאת מקפידות על עריכה לשונית, זו נראית מרושלת או מתריסה, משום שאינה מקפידה על הכללים של האקדמיה ללשון העברית. זה תמוה בעיני במיוחד לאור העובדה שחובה לקבל את אישור משרד החינוך לכל ספר לימוד אשר במימונו פועלת האקדמיה ללשון העברית שמלכתחילה הוסמכה בחוק מדינה להתקין תקנות ולקבוע תקנים כיצד יש לכתוב בעברית.

חושבני שיהיה מועיל מאד להעמיד משאבים לשוניים כגון החלופות העבריות למילים לועזיות רבות (על שיבושי הלשון והכתיב שלהן) ודוגמאות לניסוחים של שאלות, תרגילים ובעיות שעושים שימוש במונחים הללו כדי להיות מקור לדוגמה לכתיבה יפה ותקינה של טקסט מתמטי בעברית. חלק מהמידע זמין אמנם באתר האקדמיה ללשון העברית אך קשה מאד לאתרו ולכשהוא מאותר קשה לעשות בו שימוש נכון. בנוסף יש מידע רב שחסר או שקשה להבנו או להסיקו כי כל מיני כללים ותקנות והצעות למונחים מפוזרים בפרסומים שונים ומשונים בנקודות זמן שונות וקשה למי שאינו בקיא בתחום לחבר את המידע יחד לכדי מסקנה ולהביא את הדברים לידי שימוש נכון.

מה חושבים החברים בפורום על ההצעה ועל הרעיון?


והנה הקישור לשרשור כולו עם הדיון בנושא.


No comments:

Post a Comment