Saturday, June 20, 2009

מכתבים רשמיים מאת לאה צבעוני


למדתי והחכמתי מהקריאה בספרה של לאה צבעוני, מכתבים רשמיים. הספר הגיע אלי מהוצאת צבעונים יחד עם הספרים:
את השניים הראשונים כבר קראתי ואת השלישי אקרא בקרוב.

הספר מכיל 227 עמודים והוא גדול מידות.
הספר מחולק לכמה חלקים:
  • עצות והנחיות כלליות
  • דיון ברכיבי המכתב הרשמי
  • רשימה של מאה "עשה כך" ו-"אל תעשה כך" זה מול זה.
  • חמישים מכתבים רשמיים כאשר כל מכתב מיוצג בשלושה אופנים: המקור, נוסח ערוך והמקור כשעליו מסומנות הערות עריכה. על כל מכתב יש הערות כלליות ועוד עשר הערות עריכה שמדובר בהן ברחל בתך הקטנה.
הספר מועיל מאד משום שהוא עוזר ללמוד באמצעות דוגמאות שליליות וחיוביות. פה ושם גם מובאים הכללים שמאחורי הקביעה מה רצוי ומה אינו רצוי.

לא קל למצוא יד ורגל כשמחפשים את הכלל כדי להעזר בו בספר הזה ולכן אני שמח שהכללים והתקינה נאספו והופיעו (חלקם הגדול) בספרה החדש, עברית כהווייתה.

קריאת שלל דוגמאות המכתבים הרשמיים היתה מהנה ביותר. הופתעתי מכך שנמשכתי לקרוא עוד ועוד (ואני בכלל חשבתי שאשתעמם לאחר מכתב אחד או שניים). התוצר הערוך מפליא בפשטותו ובקריאותו ובלשון הנקייה והברורה שלו. הדיונים על השגיאות ועל הבעיות במכתב המקורי שעשעו אותי מאד. לאחר קריאת הספר כולו אני מוצא את עצמי בכל רגע של כתיבה בודק את עצמי בשבע עיניים פן אזכה בספר עתידי של לאה צבעוני להופיע בקלוני כשביקורת נוקבת ומשעשעת על אופן כתיבתי תפרס לה על גבי דפי הספר. גם זה בעצמו דבר שאני מוצא משעשע עד מאד.

ריכוז תיקוני האיות שבסוף כל דיון שימושיים ביותר וכבר מצאתי את עצמי מדפדף בספר כדי לבדוק מילה שזכרתי שראיתי מתוקנת ולוודא שאני בסדר.

הספר מוצלח למי שמחפש הנחיות טובות וראויות לכתיבת מכתבים רשמיים. ולמעשה כמעט כל אחד ואחת מאתנו מוצאים את עצמנו צריכים לכתוב מכתב רשמי. האם לא מוטב שנעשה זאת כהלכה? יתירה מזאת, יש לא מעטים שחוששים אפילו להתחיל ולכתוב מכתב רשמי או שלא יודעים כיצד להתחיל ולכתוב מכתב שכזה ואז מחפשים בקרב מכריהם את זה שיהיה מוכן לעשות טובה ולכתוב בעבורם את המכתב. הספר יועיל לא רק לכל אלה שציינתי לעיל אלא יכול גם לסייע רבות לתלמידים שמקבלים שיעורי בית בשפה ובלשון ולא הבינו בכתה (בין אם בגללם הם ובין אם בגלל חוסר מזל או חוסר כשרון של המורה או אולי אפילו משום שהנושא לא נלמד כלל) מה עושים.

אז אני ממליץ על הספר למי שמכתבים רשמיים יוצאים מתחת לעטו מעת לעת. אבל למי שמחפש ספר טוב ומועיל על עריכה לשונית או על כתיבה נכונה בעברית מוטב אולי לקנות את עברית כהווייתה (שכרגע יש ספר אחד ראשון בסדרה אבל עוד עתידים להופיע נוספים בסדרה), שם החומר מאורגן היטב וקל לאיתור ולשימוש.

No comments:

Post a Comment