Sunday, August 16, 2009

למד את ילדך לחשוב מאת אדוארד דה-בונו


קראתי את ספרו של אדוארד דה-בונו (כן! זה הוא מהספר של שישה כובעי חשיבה!), למד את ילדך לחשוב. אין הפתעות. דה-בונו גם כאן כמו בספר שישה כובעי חשיבה כותב בסגנון ספוג אגו (אני המצאתי ואני עשיתי ואני דיברתי פה ואני הופעתי שם, וגם את זה המצאתי ו...) ומלא בחשיבות עצמית. גם כאן החזרה רבה מאוד וניתן היה לדעתי לתמצת מאוד את הספר. יש גם חזרה רבה על תוכן הספר של כובעי החשיבה. המחזור, כאמור, רב מאוד.

עם זאת, דה-בונו מצליח להגדיר יפה ולתאר מיומנויות חשובות (למה שהוא מכנה חשיבה ואילו אני מכנה פתרון בעיות).
העקרונות שהוא מציג בעמוד 261 הם דוגמה טובה:

 • לעולם היה קונסטרוקטיבי
 • חשוב לאט ונסה שהדברים יהיו פשוטים ככל האפשר
 • נתק את האגו שלך מהחשיבה שלך כך שתהיה מסוגל להסתכל עליה מן הצד
 • בכל רגע עליך לומר לעצמך: מה אני מנסה לעשות? מהו המוקד והמטרה של חשיבתי?
 • היה מסוגל "להחליף הילוכים" בעת חשיבתך. דע מתי להשתמש בהיגיון, מתי להתשמש ביצירתיות, ומתי לחפש מידע
 • מהי התוצאה של חשיבתי? מדוע אני מאמין כי זה יצליח?
 • הרגשות ורגשות הם חלק מהחשיבה, אך מקומם אחרי חקירה ולא לפניה
 • חפש תמיד חלופות, על-מנת להגיע לתפיסות חדשות ולרעיונות חדשים
 • היה מסוגל לנוע קדימה ואחורה, בין חשיבה ברמה כללית ובין חשיבה ברמת הפרטים
 • האם זהו עניין של "ייתכן שזה כך" או של "זה חייב להיות כך"? ההיגיון אינו יכול להיות טוב יותר מהתפיסות ומהמידע שעליהם הוא מתבסס
 • ייתכן שהשקפות שונות פשוט מבוססות על תפיסות שהן שונות לחלוטין זו מזו
 • לכל הפעולות יש תוצאות שהן בעלות השלכות על ערכים, על אנשים ועל העולם הסובבמצא חן בעיניי שדה-בונו מציע לנסות נקודות מבט של האחר ולהבין את הצד השני ומציע לנסות ולשנות נקודת מבט בכל מיני דרכים יצירתיות: מילים אקראיות, חשיבה באמצעות רגש, חשיבה על עובדות ונתונים, חשיבה ביקורתית, חשיבה על אבסורד ועוד ועוד. הוא מציע שיטות, תבניות וכלים כדי להניע חשיבה ולצאת מקבעון.ככל שאני קורא יותר על רעיונותיו של דה-בונו כך אני מנסה למצוא יותר סימוכין שיאשרו שאכן שיטותיו מביאות לצוצאות המדוברות ושהן אכן יישימות ואכן מועילות ואכן במידה שהוא מציג את הדברים. להפתעתי, לא מצאתי סימוכין לכך. אשמח אם יש חומר בנושא שהוא בדיקה מסודרת של הרעיונות של דה-בונו ויישומם בכיתות לימוד ותוצאות שמהן אפשר להתרשם ששיטותיו אכן מביאות לתוצאות המדוברות. אני תוהה לגבי המתודולוגייה של הבדיקות שנעשו, אם אכן נעשו כאלה באופן מסודר. דה-בונו עצמו לא מביא בספריו שקראתי על המתודולוגיה ועל התקפות של בדיקת התועלת שבשיטותיו. הוא מביא בעיקר כראייה את התפוצה ואת הפופולריות של השימוש בהן ושלו עצמו.

הספר מעניין, אם כי לוקה מידיי בחזרות על אותם הנושאים ועל אותם הדברים שוב ושוב. התרגום אינו מהמשובחים, בלשון המעטה, ולדעתי חוטא למקור והוא פשטני מידיי וחסר מעוף. אני סקרן האם יש ספרי עיון על הנושא שהם עדכניים, נחקרו בכלים מקובלים ונכתבו בשפה ברורה שמאפשרת להבין את הרעיונות.

מכון ברנקו-וייס תרגם ספרים מספר של דה-בונו ומפיץ את שיטותיו בארץ. מעניין אותי מאוד ללמוד על התוצאות של אותן שיטות ועל הנסיון של הפעלת השיטות הללו בכתות לימוד בארץ.

הספר הבא של דה-בונו שאקרא הוא אני צודק אתה טועה.

No comments:

Post a Comment