Wednesday, March 3, 2010

גם כך לא כתוב בתנ"ך

לאחר שקראתי בספרייה את לא כך כתוב בתנ״ך מאת יאיר זקוביץ ואביגדור שנאן, מצאתי וקראתי גם את גם כך לא כתוב בתנ"ך מאת אותם המחברים, יאיר זקוביץ ואביגדור שנאן.

הפעם עניינו אותי:
סיפור יציאת מצרים במזמור קיד (פרק ב') -- זהו המזמור מתהילים שפותח במילים "בצאת ישראל ממצרים...". המחברים מנתחים בדקדקנות את המזמור. יש מסקנה מעניינת בסוף הפרק על מה היה כתוב בתנ"ך על המעשה ומה ניסה לדעת המחברים להעביר מחבר המזמור.
סיפור קין והבל במדרש רבה (פרק ה')
דמותו של שמשון בתלמוד הבבלי (פרק כ"ב) -- פה שוב (כי גם בספרם הקודם של השניים היה פרק על שמשון שסקרן אותי מאוד וקראתיו ראשון מאותה הסיבה) הסתקרנתי להשוות עם מה שקראתי בספרו של דוד גרוסמן, דבש אריות.

הספר הזה הפעם היה מכביד יותר לקריאה בשבילי וגם מעניין פחות. אולי אמצא פנאי לקרוא בו שנית בהזדמנות ואולי יראה יפה יותר בעיני בקריאה שנייה לאחר שהדברים שקראתי "ישקעו" מעט.
No comments:

Post a Comment