Tuesday, April 14, 2009

כמה תמונות מליל הסדר

הנה כמה תמונות מליל הסדר.

גלית וישראל. ישראל דוד של מיכל וגלית היא הדודנית של מיכל. ישראל הוא דוגמה ומופת בשבילי בכל הקשור לכושר גופני, התמדה באימונים ומהפך בסגנון החיים משמן וחולה לרזה ובריא ובכושר טוב.
#1 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 100 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 67.0 mm |

שושי, דודה של מיכל עם אמה, סבינה, סבתא של מיכל וסבתא רבא של אביב, סיון וניר:
#2 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 100 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 57.0 mm |

סבא וסבתא רבאשל אביב סיון וניר: סבא שלמה וסבתא סבינה:
#4 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 100 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 40.0 mm |

שרה וזאב, ההורים של מיכל, החם והחמות שלי, וכמובן סבא וסבתא של אביב סיון וניר:
#5 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 100 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 48.0 mm |


סיון:
#7 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm | #24 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 200 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 70.0 mm |


ניר:
#17 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 200 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 70.0 mm | #18 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 200 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 70.0 mm |
#27 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 200 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 45.0 mm | #28 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 200 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 59.0 mm |

מיכל ואביב. אביב מקריא את עשר המכות:
#19 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 200 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 40.0 mm |


אביב:
#22 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 200 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 70.0 mm | #23 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 200 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 55.0 mm |


היה נעים וטעים.
נהנתי מאד.
הילדים היו בעננים.
היה כ"כ כיף ששכחנו (כולם, פרט אולי אלי, כי אני נהגתי) מהפקקים שהיו מנת חלקינו בדרך...
אפילו אכלתי גפילטע פיש.


No comments:

Post a Comment