Tuesday, April 14, 2009

שלטון ההון -- החברה הישראלית בעידן הגלובלי. בעריכת דני פילק ואורי רם


קראתי (כמעט) את כל המאמרים בספר שלטון ההון בעריכת דני פילק ואורי רם ומאד לא התרשמתי ולא נהנתי.

את הספר קראתי לאחר קריאה מהנה ומחכימה של שני ספרים מאד מלמדים ומחכימים בנושא הגלובליזציה (1: העולם הוא שטוח ו-2: לתקן את הגלובליזציה), משמעותה, השפעותיה, וגם יתרונותיה וחסרונותיה ועוד דברים רבים ומועילים. לאור כותרת המשנה של הספר הזה, החברה הישראלית בעידן הגלובלי, חשבתי שיהיה זה מתאים להבין את אותם הדברים שעליהם קראתי מבעד עיניהם של אמריקאים, הפעם מבעד עיניהם של ישראלים.

משהו בסגנון הכתיבה הפסאודו מדעי, בהסקת מסקנות מוזרה (לוקחים כמה נתונים ספורדיים מטבלאות סטטיסטיות ומסיקים מסקנות מגמתיות כאשר אין שום מובהקות לתוצאות ולא ברור מדוע דווקא להסיק את המסקנות שהוסקו), ובלשון החלקלקה שבמילים רבות ומתחכמות ובתחביר מסורבל מנסים להעביר רעיונות פשוטים בתור מסה מורכבת.

ייתכן שהייתי יותר סבלני ונח לו הייתי מזדהה עם הנכתב (אינני מזדהה עם הרבה ממה שנכתב וגם לא ברור לי שאני מבין איך הגיעו למסקנות), אבל גם התוכן שהיה בעייתי בעיני הפריע לי.

בקיצור... זה ספר שהרגשתי שבזבזתי את זמני עליו לריק. חבל על הזמן. יש המון חומר קריאה ראוי אחר ולא שווה לבזבז את הזמן היקר על הספר הזה. מזל ששאלתי את הספר מהספרייה ומזל שלא שילמתי עליו מכספי בחנות... לפי הסטוריית ההשאלה, אני מבין גם שאני היחיד ששאל אותו אי פעם. אני לא צופה שיהיו קופצים להשאילו בעתיד...


No comments:

Post a Comment