Sunday, September 27, 2009

מדריך פיאז'ה למורים ולהורים מאת רוזמרי פיטרסון וויקטוריה פלטון-קולינס


הזמנתי מהוצאת הספרים אח רבים וביניהם את מדריך פיאז'ה למורים ולהורים מאת  רוזמרי פיטרסון וויקטוריה פלטון-קולינס.

עדנה לוינשטין כתבה על הספר בהארץ.


מדובר בספרון קטן וקצר (פחות משמונים עמודים) שמודפס בגופן גדול. הוא מסכם בתמציתיות רבה על התאוריה של פיאז'ה על התפתחות ילדים ועל הלמידה של ילדים. הספר לא רק מסביר אלא גם מציע פעילויות עם הילדים בהתאם.

אולי המסר החשוב ביותר שהספר מעביר לטעמי הוא שחשיבה ותפיסה של ילדים שונה מזאת של מבוגרים. 

הגילאים המכוסים הם מגיל טרום חובה  ועד כתה ג'.  המטרה העיקרית של הספר היא לדבר בגובה העיניים אל הורים ואל מורים כדי שיבינו בעיקר את אופן החשיבה ואת היכולות לפי הגיל של הילדים. מטרה נוספת היא להציע פעילויות מתאימות לגיל. כל זאת תוך השענות על התיאוריה של פיאז'ה (המחברות לא מביאות טקסט פסאודו אקדמי משעמם, אלא טקסט ענייני קצר וקולע).
נחמד מאוד.
כרגיל, לצערי, בתרגום של ספרים כאלה התרגום והעריכה הלשונית טעונים שיפור. בעייה גדולה היתה בעותק שקיבלתי, שם חסרים העמודים 49-66 ובמקומם הודפסו שוב העמודים 17-32 פניתי להוצאה במכתב על העניין ואני מחכה לקבל את תגובתם.
.ידוע היום שלא כל דבר בתיאוריה של פיאז'ה ולא כל אבחנותיו ומסקנותיו נכונות (וחלקן אינן בהכרח נכונות). יחד עם זה מה שמובא בספר פה עדיין, למיטב ידיעתי והשכלתי, נחשב שריר ונכון ומתאים. בכל מקרה כל מה שנלמד מהספרון וכל הפעילויות וודאי שלא יזיקו.
קראתי כבר ספרים מוצלחים יותר ומעשירים יותר, אבל ייחודו וגם יתרונו של הספרון הוא בקוטנו -- קצר ולעניין!

No comments:

Post a Comment