Sunday, September 27, 2009

הכנת מטוסים מנייר

הכנת מטוסים מנייר היא פעילות מהנה ולא רק לילדים -- גם ישיבות ומפגשים של מבוגרים מתעוררים לחיים כשטיסני נייר מתעופפים באויר.

באתר הזה יש דגמים רבים וסרטוני הדגמה להכנתם. שווה לצפות ולהתנסות כדי להבין ואז להנות מהפעילות עם הילדים.


No comments:

Post a Comment