Thursday, April 21, 2011

חורים שחורים וננסים לבנים מאת דרור שדה

הספר חורים שחורים וננסים לבנים מאת דרור שדה הוא ספרון בסדרת האוניברסיטה המשודרת של גלי צהל. הספר מסביר בקצרה ובבהירות מושגים, עקרונות ורעיונות בנוגע לחורים שחורים ולננסים לבנים ושופך אור על קוסמולוגיה.

למדתי על ההגדרה של חור שחור, על התנאים להיווצרותו, על השלבים בחייו של כוכב עד אשר הופך לחור שחור וכיוצא באלה.

אפשר להאזין ולהבין לא מעט מהמושגים והרעיונות בפרק על חורים שחורים בפודקאסט "על מחשבים ומחשבות" שבו התארח פרופסור ארי לאור מהטכניון.

הספר מעניין מאוד וקצר מאוד.

No comments:

Post a Comment