Saturday, November 28, 2009

2 כחול - ספר רב-ממדי

קניתי לאחייני המתוק, יובל, ספר נהדר בשם 2  כחול - ספר רב-ממדי.

כל עמוד נפתח וצץ ממנו מבנה קרטון מפואר ומורכב מאוד ויש לחפש במבנה את הספרה 2 בצבע כחול.


יש דפים שם קל לראות ורל למצוא ובאחרים נדרשת פעילות ישירה כמו (ופה יש הורסן, אז מי שלא רוצה לקלקל לעצמו שלא ימשיך לקרוא...) מתיחת השרוכים של הדוגית וסיבוב מהיר כדי לראות את הצורה של הספרה שתיים, או סיבוב גלגל שיניים מקרטון בצד העמוד שמסובב צורות רבות בעמוד אך גם שולף מתוך כיס רמזור שבאחד הפנסים שלו הספרה הרצוייה.

המבנים מרהיבים ומעוררי התפעלות.


הצורך להיות עירני לפרטים הקטנים ביותר כדי למצוא את הספרה הנעלמת מעודדים חיפוש וחקירה וזה יפה.


נהנתי בעצמי לדפדף ולחקור את הספר. אלה היו עשרה רגעים מהנים ומעניינים מאוד בשבילי. לילדים בגיל הגן ואפילו בכתות נמוכות של בית הספר היסודי זה בוודאי יגרום לתעסוקה במשך זמן ארוך יותר, שלא לדבר על הפוטנציאל החבוי של ספר שכזה במפגש עם חברים.


נפלא!!


אגב, במבצע הנוכחי של 4 ספרים במאה של צומת ספרים הספר עולה רק 25 שקלים במקום 79 ש"ח.
No comments:

Post a Comment