Saturday, November 28, 2009

כמה תגובות שלי לרשימות ב-יומנו של מורה מתחיל


אני עוקב מעת לעת אחרי הרשימות ביומן הרשת שנקרה יומנו של מורה מתחיל.הנה כמה קישורים לרשימות שהגבתי עליהן (התגובות אמורות להופיע מתחת לכל רשימה ורשימה):

מדובר במורה למתמטיקה בחטיבת הביניים.
אם הבנתי נכונה, הוא צריך להיות בערך בגיל 41 ועם עבר בהייטק. מה עשה בעברו ומה למד אינני יודע.
לפי הנסיון שלו להשתתף בתוכנית ההסבה להוראת מתמטיקה של משרד החינוך אין לו תעודת הוראה ולכן גם לא רשיון הוראה. זה מצב נפוץ מאוד במתמטיקה.

אני נהנה מהקריאה ביומן הרשת של המורה המתחיל.
מעניינת מאוד נקודת ההשקפה שלו.
יש לו הבחנות יפות על מאפיינים בהתנהגות תלמידים, תפיסה של חומר הלימוד, התמודדות עם תוכנית הלימודים וכו'.

יפה שהוא חושב שראוי לו להרהר במה שעבר עליו בכתה ויודע לנסח את הנקודות הללו לאחרים ולכתוב מסקנות והבחנות שלו. זה מרתק בעיניי. זה מעיד גם על כוונה לבדוק את עצמו ולהשתפר. נדמה לי שכל עוד הוא נוהג כך וימשיך להיות מודע למעשיו ולתוצאות מעשיו ויהיה רגיש להשלכות אצל התלמידים הוא יצליח להשתפר עוד ועוד. זה יפה בעיני!

אני ממליץ לקרוא ביומן שלו.

No comments:

Post a Comment