Saturday, November 28, 2009

מצרים העתיקה מאת דוגאלד א' סטיר


בשבוע הספר האחרון קניתי לאביב בין שלל הספרים האחרים שקנינו גם את הספר מצרים העתיקה.


זה ספר מושקע בצורה יוצאת דופן (מחירו בהתאם, אגב...) -- צבעוני, משובץ פריטים, גדול מידות, ומלא הפתעות כמו תרשימים, מפות, מכתבים ומשחקים.אביב צלל לתוך הספר והתמסר לנושא בהנאה גמורה. ממש למידה חווייתית בהתגלמותה ולפי הידיעות מהספר שנותרו בזכרונו ושהוא מפליא לקשרן מידי פעם ביום יום הלמידה גם משמעותית.מעבר ליתרונות הלימודיים של הספר, יש לו גם יתרונות חברתיים, הספר הזה הוא כמו מגנט לילדים, ודי שאחד יסתובב עם ספר כזה בבית הספר, בגן הציבורי או בכל מקום ומייד יימשכו אליו ילדים נוספים לצפות בפלא כמו עש שנמשך אל האור. כך שהפר גם משמש "שובר קרח" לא רע בכלל בין ילדים שאולי בהזדמנויות אחרות כלל לא היו משוחחים ובוודאי שלא על נושאים הקשורים למצריים העתיקה.שווה, מרשים ומומלץ!!

No comments:

Post a Comment