Saturday, November 28, 2009

המפלצות מאת דוגלד א' סטייר


.
כתבתי שאביב בחר לו את ספר המפלצות. גם הספר הזה הוא מהסדרה המושקעת של הוצאת שוקן (כתבתי פה על הספר מצרים העתיקה מהסדרה, ואילו פה כתבתי על הספר שודדי הים מאותה הסדרה). גם הספר הזה יפייפה, צבעוני ומלא בפרטים נוספים שמודבקים ונשלפים ומצורפים. התוכן מאוייר, מסודר וערוך באופן מסקרן שמעודד חקירה.


אביב שקד על הספר ללמוד כל מיני דברים.


עניין מעניין הוא הקלות שבה הוא נטה להאמין בקיומן של חלק מהמפלצות בשעה שלגבי אחרות לא היה לו ספק בכך שהן פרי דמיון בלבד. אביב בכתה ג', אינני יודע הרבה על תפיסה של ילדים בגיל זה על דמיון ומציאות בכל הקשור לנושאים כמו מפלצות. אני אנסה להרחיב אופקים בנושא כדי לדעת כיצד נכון להתמודד עם זה.


הספר עצמו מומלץ מאוד (לילדים שאינם חרדים ממפלצות בטוח -- לאלה שחרדים הספר יפה, אם ההורים יודעים לתווך ולהסביר ולא להעמיק חרדות).


No comments:

Post a Comment