Saturday, November 28, 2009

איפה אפי? מאת מרטין הנדפורדאביב קיבל מאמא שלי לפי בקשתו ספר בשם "איפה אפי?" וגם "איפה אפי? משחק התמונות הגדול".


הספרים האלה הם משהו!!מצאתי את עצמי עומד במטבח עם מיכל ואנחנו מתחרים מידי עמוד בעמוד מי מוצא ראשון את אפי (אני!! טוב, כמעט תמיד אני...). האיורים משעשעים מאוד ומלאים בפרטים ואפילו רק לסקור את העמודים בעיון מעניין ומצחיק ומעביר זמן בכיף.אלה ספרים שיכולים לעורר עניין ושעשוע לא מבוטלים. אני חושב שהם גם יפים לילדים שלא יזיק להם תרגול בהתבוננות בפרטים הקטנים ובמציאת המבוקש בים של מידע.אביב היה מאושר מהמתנה ואני מרוצה גם (כבר "גנבתי" כמה הזדמנויות עם הספר ואמש קבענו שהיום נתחרה יחד במציאת אפי ושאר החפצים זה עם זה).

No comments:

Post a Comment